БУЛСТРАД

bulstradЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като застраховане на МПС и строително-монтажни рискове,  авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, лично застраховане и други.

За покриването на  специфични нужди на своите клиенти ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” учредява  няколко  дъщерни компании като Булстрад Живот АД , Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг ООД , Булстрад Здравно осигуряване АД  и Булстрад Здраве АД.

Финансовата стабилност на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са   чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re,  Lloyd’s Underwriters и други.

През годините ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.