ДаллБогг

dallboggЗЕАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД е част от групата на „Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и „Български Кардиологичен Институт” АД – един от най-големите холдинги в България. Групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването и производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

През  изминалата година  „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД получи Лиценз за извършване на застрахователна дейност и по следните видове застраховки сред които: застраховка „Злополука”, „Заболяване”, „Пожар и природни бедствия”, „Сухопътни превозни средства (Автокаско)”, „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)” ”, „Помощ при пътуване ”, „Други щети на имущество”, „Разни финансови загуби“.

Непосредствено след създаването си „ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара.

Целта на дружеството е да изгражда дългосрочни и лоялни взаимоотношения със своите партньори, стремейки се да осигури допълнителни ползи и спокойствие за тях чрез точност и бързина.