Дженерали

Generali„Дженерали България Холдинг“ EАД е част от Generali PPF Holding B.V. (GPH), който е регистриран в Холандия и основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Оперира в 10 страни от Централна и Източна Европа – България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. GPH е съвместно дружество на Assicurazioni Generali (76% дял) и PPF Group (24% дял).

Дженерали развива своята дейност, чрез повече от 80 генерални представителства и изнесени работни места на територията на страната.

Дженерали България с предоставяните от него висококачествени услуги за удовлетворяване на всички очаквания, потребности и преференции на клиентите си е желан партньор, както за средния и дребен бизнес, така и за големи корпоративни клиенти.

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: „Дженерали Застраховане“ АД – компания за общо застраховане и „Дженерали Животозастраховане“ АД – животозастрахователна компания.