ДЗИ

dzilogo_aДЗИ е част от KBC Group. ТЯ включва следните компании „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, „ДЗИ-Здравно осигуряване” АД.

Традиционно ДЗИ е със стабилни позиции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Част от богатия застрахователен портфейл е и “ДЗИ – Здравно осигуряване” АД, специализирано в доброволното здравно осигуряване, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.

В стратегията на ДЗИ за Общо- и Животозастраховане се отделя специално внимание на клиентите на дребно. Компанията разработва и предлага пълна гама застрахователни продукти, адаптирани към нуждите на всеки клиент.
От 2007 г. насам марката, синоним на „Застраховане” на българския пазар, получава подкрепа и на международно ниво, след като става част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е първият банков застраховател в България с добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти, както и на продукти по управление на активи.
ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки населени места на територията на цялата страна.

Застрахователните продукти на ДЗИ се предлагат на територията на цялата страна, благодарение на отличното териториално покритие, осигурено от 26 Главни агенции, 27 агенции и 63 офиса.