Алианц България

imagesПрез 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени – ЗПАД “България” (сега ЗАД “Алианц България”). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД “Алианц България” отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.

В годините на развитие ЗАД “Алианц България”  създаде 6 дъщерни дружества за по-голямо удобство на клиентите си . Сред тях са  ЗАД “Енергия“, ЗАД “Алинц България Живот“, “Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД, „Алинц Банк България“, „Алианц Лизинг България„ АД , „ България Нет„ АД.

Застрахователно Акционерно Дружество “Алианц България Живот” е създадено през 1992 г. с наименование “България Живот”, като едно от първите самостоятелни животозастрахователни дружества според световната практика, а впоследствие и според приетата у нас нормативна уредба.

Чрез мрежа от 42 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.