ВИКТОРИЯ

victoriaЗастрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е регистрирано  с решение № 2268 от 11.12.1996 г.  съгласно изискванията на действащото българско законодателство и има всички необходими разрешения и лицензи за работа. Ръководството и голяма част от служителите на дружеството са придобили ценен дългогодишен опит в управлението и във всички браншове на общото застраховане. АД “ВИКТОРИЯ”  е  част от една от най-големите застрахователни групи в света – Generali Group, тъй като основният акционер  на дружеството “ FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е 100%  собственост на Generali Group –Триест.

Дружеството  заема сериозни позиции на застрахователния пазар у нас. В работата си  то  разчита преди всичко на изключителния професионализъм на всички служители, които са доказани в практиката експерти. Немаловажно условие за успешната работа е изградената търговска мрежа от главни агенции и офиси на дружеството, разположени в основните населени места в страната, което спомага за изключително навременното, адекватно и гъвкаво обслужване на нашите клиенти.

Към 31.12.2013 г. Дружеството разполага със собствена търговска мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове.  Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” има 31 главни агенции, 30 офиси ,  в които работят над 245 щатни служители. Дружеството има 38 изнесени работни места /ИРМ/, които се обслужват  от застрахователни агенти.  В дейността си дружеството използва посредничеството на голям брой застрахователни агенти и брокери.