Дженерали

download Дженерали има почти 200 годишна история, през която е изградила мултинационална група, която присъства в повече от 60 страни, с 470 компании и близо 80 000 служители. Групата има за цел за цел да се превърне в компания, която задава стандарт и да стане лидер на Европейския застрахователен пазар на дребно. Компанията разполага с клиентска база от 50 милиона физически лица, от общия брой клиенти 72 млн.

През последните години компанията премина през основна стратегическа реорганизация, което наложи по-голям акцент върху основната и дейност, по-голяма дисциплина в управлението на активити, както и по-опростено и прозрачно управление. Този процес доведе до нов етап, въз основа на по-ефективни бизнес модели, иновативни търговски стратегии, по-силна и по-глобална марка.