Евроинс

evroins“Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД  получилава лиценз за Общо застраховане през 1998 год. – Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

ЗД „ЕВРОИНС“ АД разполага със собствена мрежа, широко разпространена на територията на страната. “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД  има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

Дружеството е един от десетте учредители на “Националното бюро на българските автомобилни застрахователи”.

Мисията на ЕВРОИНС е да трансформира иновационни идеи в услуги и продукти, да се стреми към съвършенство и лидерство, признати от обществото, клиентите и инвеститорите, да мотивира служителите си и да подпомага развитието на своите клиенти, партньори и инвеститори в съответствие със световните социално-етични принципи, да разширява непрекъснато пазарния си дял като надминава очакванията на клиенти и партньори, предоставяйки им надеждност и сигурност.