Застраховка на производствените активи

Тази застраховка защитава производствените активи като машини, сгради, съоръжения, стоки, продукция, материални запаси както и всички уреди като компютри, сървъри, медицински уреди, телевизори ,касови апарати, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели  и други срещу загуби, причинени от непридвидимите ситуации като :

  1. пожар, включително и последиците от гасенето му;
  2. експлозия;
  3. удар от мълния;
  4. удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
  5. земетресение;
  6. свличане или срутване на земни пластове;
  7. изтичане на водопроводна вода, наводнение, дъждовна вода, пара, морски вълни, влага, корозия и много други.