Лиценз КФН

Застрахователен Брокер „Драбел“ ЕООД притежава удостоверение
№ 710-3Б/18.09.2020 г. за регистрация по чл. 390 ал. 1 от Кодекса за застраховането. Вписан е в публичния регистър по чл.30 ал. 1, т.1 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.