ЛЕВ ИНС

levins1ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

През август 2006 г. компанията е лицензирана и за извършване на активно презастраховане.

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти както традиционна така и нестандартна застрахователна защита.

При сключване на застраховка, компанията работи заедно с клиента за предотвратяване на щетите и намаляване на риска от тяхното настъпване. Превенцията и сигурността са в интерес и на клиента, и на компанията. Те са в основата на стратегическото партньорство и активното застраховане.

Екипът на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага разработването на застрахователни продукти и определянето на оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа специалистите на компанията, ползват изследванията и анализите на международно признати експерти в областта на сигурността.

Цел на ЛЕВ ИНС е да изгради партньорски и приятелски отношения с клиентите, основани на взаимното уважение и изгодното и за двете страни сътрудничество. С това се цели повишаването на качеството на живот и социалното благополучие на клиентите на застрахователната компания.