Гражданска отговорност

Задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите представлява отговорност на застрахованите физически и юридически лица за нанесените от тях щети (имуществени или неимуществени) на трети лица, пряко обвързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства. Притежателите на автомобили в Република България са задължени законово да притежават Застраховката “Гражданска отговорност”. Целта на тази застраховка е да предпази другите около Вас от Вашите волни и неволни действия на пътя докато шофирате Вашия автомобил, както и Вас от непредвидените ситуации и финансови загуби.

Покритите рискове при сключване на Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите са –  отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Сертификат „Зелена карта”

Сертификат “Зелена kарта” е международен сертификат за наличие на застраховка „Гражданска отговорност”. Сертификатът „Зелена карта” ще Ви е нужен когато пътувате извън рамките на България, но в държави членки на системата „Зелена карта”. Всички държави членки са отбелязани на Сертификата.