Имущество

Защита на домът и имуществото е застраховка, която предпазва както домът и движимото Ви имущество, така и вашите електроуреди, бизнес, Вас самите и дори съседите Ви от непредвидими събития като :

  1. Пожар, мълния, експлозия, земетресение, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  2. Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
  3. Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  4. Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
  5. Загуба на доход от наем;
  6. Разходи за алтернативно настаняване;
  7. Разходи за разчистване на развалини и останки;
  8. Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
  9. Случайно счупване на стъкла и витрини и др.