Медицинската застраховка

Медицинската застраховка Ви дава възможност да се чувствате по-спокойни и сигурни за Вашето здраве. С „Медицинска (здравна) застраховка“ се поемат рискове, произтичащи от заболяване или злополука свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Сред покритията на този вид застраховка са:

 1. Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания;
 2. Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми;
 3. Защитаване правата на нашите клиенти в лечебните заведения;
 4. Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение;
 5. Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия;
 6. Гарантиране на доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението;
 7. Извънболнично лечение;
 8. Подобряване условията на медицинска грижа;
 9.  Възстановяване на разходи;
 10.  Бременност и раждане ;
 11.  Подобряване на здравето и предпазване от заболявания(Профилактика и трудова медицина).
 12. Запазване на конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение;
 13. Бързо възстановяване на средства за лечение клиента;