Лиценз КФН

certifikat Застрахователен Брокер „Драбел“ ЕООД притежава удостоверение
№ 42-3Б/15.03.2007 г. за регистрация по чл. 160 ал. 1 от Кодекса за застраховането. Вписан е в публичния регистър по чл.30 ал. 1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор.