“ОЗК – Застраховане” АД

thumb_240x140_47ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с  Протокол № 9 от 15.06.1998 г.оване” АД е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с  Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година. От 1999 година ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната – представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на дружеството е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети. Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар. Днес ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД разполага с над 50 удобни офиса в 41 населени места.