УНИКА

uniqaОбщозастрахователното дружество “УНИКА” АД е учредено през 1992 г. като частна компания под името “Витоша”,  животозастрахователната компания “УНИКА Живот” АД е основана през 1993 г. под името “Витоша Живот”.

Застрахователните компании “УНИКА” АД и “УНИКА Живот” АД са част от „УНИКА Иншурънс Груп“, носител на повече от 150 години традиция и опит в застраховането.

„УНИКА Иншурънс Груп“ (UNIQA Insurance Group) e водеща европейска застрахователна компания, която обединява над век и половина застрахователна традиция на пазара в Австрия с най-съвременните тенденции в международното застраховане.

Компанията е сред най-големите застрахователни компании в Австрия и застрахователна група с водещи позиции в Централна и Източна Европа. С повече от 22 000 служители и агенти УНИКА обслужва около 9.3 милиона клиенти в 19 европейски страни.Стабилност, финансова сила, сигурност и продуктови иновации с най-високо качество са отличителните черти на застрахователните компании от UNIQA Group.

УНИКА стартира бизнеса си в България през 2005 година като акционер със значително дялово участие в застрахователните дружества “Витоша” и “Витоша Живот”. През март 2007 бяха официално променени и имената на двете български компании, съответно на ЗК “УНИКА” АД и ЗК “УНИКА Живот” АД.

През последните няколко години е сред най-динамично развиващите се застрахователни компании на българския пазар. За 2013 г. общата годишна сума на брутните премии на ЗК “УНИКА” АД и ЗК “УНИКА Живот” АД възлиза на 109.8 млн. лева. Само през 2013 година бяха сключени близо 385 000 застрахователни договори.